Lety balonem historie

Lety balonem historie – stručný přehled historie balónového létání ve světě i u nás.

Dějiny vzduchoplavectví nejsou na sled svých událostí až tak jednoduše popsatelné. Další text proto obsahuje jen zásadní události a stručný přehled historie balónového létání. Podle všech písemností se datuje start horkovzdušných balónů k roku 1783 a je spojován se jménem bratří Montgolfiérů. Existuje však celá řada podstatně starších důkazů a pramenů. Tyto informace najdeme v různých dobách a v mnoha významných civilizací po celém světě. Při brouzdání historií často narazíte na znovuobjevování a zase zapomínání principu letu horkovzdušného balónu.

Čína

Přímé doklady o nejstarších počátcích vzduchoplavby neexistují, odborníci však tvrdí, že první horkovzdušný balón vznikl nechtěně již ve starověku v Číně, kde ve svých městech Číňané pořádali lampionové průvody. Občas se stalo,že lampion nahřívaný lihovým kahanem uletěl z rukou vlastníka. Později se z náhody stal obřad a lampióny z hedvábí doprovázely duše zemřelých přes moře. Některé zdroje tvrdí zase něco jiného. Například v knize KU-JU-ŤU se tvrdí, že za vlády císaře Čchenga přilétali cizinci v „ v péřových vozech poháněných větrem“ – jednalo se o rok 1100 př.n.l.

Peru – Jihoamerická planina Nazca

Další zajímavé místo o domnělém výskytu balónů. Znalost manipulace s balóny by byla elegantním vysvětlením obrazců viditelných pouze z velké výšky.Tyto obrazce vznikaly v letech 700 př.n.l. až 900 n.l. Do přibližně stejné doby se vejdou i obrazce daleko odtud  – v severoamerickém Ohiu.

Tyto obrazce studoval archeolog Jim Woodman z mezinárodní společnosti badatelů a přišel na několik zajímavých věcí a hypotéz. V indiánských hrobech poblíž kreseb nalezl bavlněné látky, které mají dokonce výrazně lepší parametry než tkaniny používané v současné  moderní vzduchoplavbě a parašutismu. Dalším objevem jsou zbytky velkých ohnišť přímo na obrysech některých obrazců, které mohly sloužit k plnění balónů horkým vzduchem. Jeho spolupracovníci našli na keramikách indiánské  kultury Nazca vyobrazené balóny. Létající stroje údajně sloužily k rituálním pohřbům panovníků.

Jim Woodman na základě získaných poznatků sestavil výhradně z místních materiálů balón Condor 1 a v listopadu 1975 se vzduchoplavcem Julianem Knottem provedli nad planinou Nazca úspěšný let, aby mohli tyto tajuplné kresby vidět stejně jako lidé, kteří je před mnoha staletími možná vytvořili.

Římané versus Dákové

Je zajímavé zmínit ještě jeden moment v dějinách, kdy byly horkovzdušné balóny použity jako psychologický prostředek boje. Staří Římané na konci 1.století našeho letopočtu bojovali proti Dákům (dnešní Rumunsko).

Římský císař Domicián s generálem Fuscusem v čele bojoval v obrovské přesile proti dáckému králi Decébalovi. Ten použil jako odstrašující prostředky balóny nad hlavami svých bojovníků, které z dálky vypadaly jako ohnivé příšery.

Byly to jednoduché lehké konstrukce, ke kterým bylo přichyceno hedvábí nafukované horkým vzduchem. Hlava příšery byla umělecky namaskována, v očích  byly zavěšeny kahany a z nozder vycházel kouř z ohně, kterým bylo celé  monstrum zespodu natápěno.

Když Římané poprvé spatřily tato monstra, daly se v překotný ústup. Před druhým útokem byli již svými zvědy informováni jak byli podvedeni a následně provedli zdrcující porážku Dáků. O pár století později použili balóny stejným způsobem Mongolové při nájezdech na Evropu.

Francie – Bratři Montgolfierové

Bratři Montgolfiérové vlastnili ve Francii jednu z největších výroben papíru. K vynálezu horkovzdušného balónu prý pomohla náhoda. Jeden z bratrů – Joseph s manželkou zmokli při návratu z města a mokré oblečení pak sušili doma u krbu. Joseph si všiml, jak horký vzduch nadzvedl hedvábnou spodničku manželky a vše bylo hned jasné – teplý vzduch nadnáší.

Druhá verze říká, že když spolu bratři vysypávali velký papírový pytel plný odpadků do ohniště, horký vzduch se nahrnul dovnitř a papírový pytel otočený dnem vzhůru jim málem odletěl z rukou. Bratři pak pytel přepásali papírovými páskami, na ty zavěsili plechový podnos s rozžhaveným uhlím. Začali pak pod balónem přikládat a on za chvilku odletěl. 5.6.1783 se uskutečnil první pokus s balónem o průměru 12 metrů, který uletěl 2 km za 10 minut a dostal se do výšky 2000 metrů nad zemí. Horkovzdušné balóny se od těch dob nazývají Montgolfiéry.

V té době soutěžil s bratry M. profesor Jacques César Charles s balónem na vodík. Jeho úspěšný let 27. srpna 1783 za účasti tisíce nadšených diváků skončil zničením jeho balónu po přistání v nedaleké vesnici, kde jej vesničané probodali vidlemi v domnění, že se jedná o nestvůru seslanou ďáblem. Balóny na vodík se po vynálezci nazývají Charliéry.

Obrovskou publicitu dali své Montgolfiéře bratři 19. Září 1783, kdy se před zraky krále Ludvíka XVI, šlechticů a mnohatisícového davu přihlížejících, vznesl modrý balón se zlatými královskými znaky. Posádku tvořila tři zvířata – kachna, kohout a beran. Po úspěšném přistání byla živá zvířata přivítána zpět na zemi s bouřlivými ovacemi.

Lidé se tak přesvědčili o tom, že i v tak velké výšce se dá dýchat. Následovalo povýšení bratrů Montgolfiérů do šlechtického stavu. Odstartovalo se tak období letů s lidskými posádkami. 21.listopadu 1783 dva šlechtici Jean Pilatre de Rozier a markýz Francois ďArlandes uletěli po 25- minutovém letu vzdálenost 9 km a po přistání sklidili nadšený potlesk Pařížanů.

Lety balonem historie v Čechách

Že Češi nebyli pozadu dokazuje první montgolfiéra, která byla vypuštěna v Čechách 17.3.1784 českým učencem a cestovatelem Tadeášem Hankou. Následují další akce – 7.1.1785 přelétá kanál La Manche J.P. Blanchard s J.Jeffriesem ve vodíkovém balónu. Let z Doveru do Calais byl docela dramatický – balón stále klesal, tak se k pobřeží dostali oba vzduchoplavci zavěšeni v provazech pod balónem – gondolu museli nad mořem odříznout, aby charlieře odlehčili.

Jméno J.P. Blanchard pak figurovalo v souvislosti s balónovými lety po celém světě. V Čechách se objevuje při letu balónu z pražské Stromovky, kde společně s hrabětem Joachimem ze Šternberku doletěli 31.10.1790 do Bubenče. Dalším nosným plynem se stal svítiplyn, který do balonu použil poprvé angličan Ch.Green 19.7.1821 při letu v Londýně. Balóny plněné svítiplynem se od té doby nazývají „greeniéry“. S plynovými balóny se začíná častěji létat, začíná éra dálkových a výškových rekordů.

6.9.1849 pilot Karel Kirsch odstartoval z Prahy svůj 104 let v černobílém balonu Praga a doletěl až do Českého Brodu. Vzdálenost 1000 km poprvé překonal 1.7.1859 Američan  John Wisye, který po 20 hodinách uletěl celkem 1292 km.

První vzlet českého pilota Josefa Vydry se datuje k 11.8.1877 a prvním oficiálním českým pilotem balónů se stal po složení mistrovské zkoušky před policejní komisí 8.10. 1893 rodák z Votic – František Hůlka společně s Ferdinandem Wandasem na plynovém balónu „Ressel“.  F. Hůlka se stal zakládajícím členem České aeronautické společnosti. Společně s Wandasem a dalšími vzduchoplaveckými adepty podnikl více jak 100 vzletů. Nejvyšší dosažená výška byla při letu Praha – Velké Popovice 3600 m – bylo to 18. 8. 1895, kdy byl Hůlka v koši sám. Tento rekord byl překonán až motorovým letadlem.

V roce 1905 si manželé Hůlkovi pořídili vlastní balón „Praga“, se kterým uskutečnili let z Prahy až do Velvar. V roce 1906 v Paříži odstartoval první ročník prestižní soutěže o pohár Gordona Benneta, který se létá s plynovými balóny až dodnes.

Balónová pošta

První pokus s balonovou poštou byl evidován v USA, kdy byl s dopisy vyslán balón „Jupiter“ ve městě Lafayette v roce 1859. K přepravě pošty byly prokazatelně použity i francouzské horkovzdušné balóny ve válečných letech 1870 – 1871 v obležené Francii. Balónová polní pošta vznikla počátkem roku 1915, kdy bylo z rakouské pevnosti Przemyšl vypuštěno 10 balónů bez posádky s tisícovkami speciálně zhotovených dopisnic. S nimi vzletěly i 4 pozorovací balóny s posádkami, které též nesly poštu. Po zajetí těchto čtyřech posádek Rusy pak dopravil  adresátům poštu dánský Červený kříž.

Dále bylo během první světové války zřízeno několik vojenských balónových útvarů. Balónová pošta má dnes hlavní význam při propagaci poštovních známek, světových výstav a hlavně balónového létání.

Vzducholodě

Postupem doby byly balóny díky své špatné ovladatelnosti na čas překonány vzducholoděmi. U nás byla první vzducholoď vyrobena v Brně v roce 1872 ing. Pavlem Haenleinem. Vzducholoď o délce 50m a průměrem 9m se proletěla rychlostí 19km/hod nad Brnem 13.12.1872.

Až o 18 let později, v roce 1900, sestrojil Ferdinand von Zeppelin svou vzducholoď LZ I o délce 128m , průměru 11,7 m a objemu 11300 m3 svítiplynu. Ta byla připravena 2.7.1900  ke vzletu na břehu Bodamského jezera. Éra vzducholodí trvala zhruba 35 let a v roce 1937 skončila shořením slavné německé vzducholodi Hindenburg, která po přeletu Atlantiku měla nehodu při přistávacím manévru. Z 99 lidí na palubě jich zahynulo 36.

S výpravou generála Nobileho je spojeno jméno českého akademika Františka Běhounka, který na vzducholodi „Italia“ přežil tragickou výpravou k severnímu pólu, kde v roce 1928 vzducholoď narazila na Špicberkách do ledu.

Balón-klub Praha a první horkovzdušné balóny

Nejstarší balónový klub na území Československa „Balon-klub Praha“založil 8.12.1965 Ivo Vodseďálek. V roce 1968 organizace pod vedením polských instruktorů dostavuje svůj první balón „PRAGA 68“ s imatrikulační značkou OK-7000, který byl slavnostně pokřtěn na Letenské pláni italským generálem Nobilem, akademikem Běhounkem a primátorem Černým. S polským pilotem Stefanem Maknem se na svoji první plavbu vydal: Jiří Jirkovský, Tomáš Kadeřábek, Jana Vodseďálková a Ivo Vodseďálek. Po dvou hodinách balón přistál v řepném poli u obce Šlapanice.

Již o týden později, opět z Letenské pláně, vzlétly čtyři balony v soutěži o pohár prvních českých balonových pilotů pánů Hůlky a Wandase. Vyhrála holandská posádka s pilotkou Nini Boesmanovou. Do roku 1978 se u nás létalo převážně s plynovými balóny, které pilotovali nestoři českého moderního baloningu jako Vratislav Hlavatý nebo Jana Bartošová.

Nová éra horkovzdušných balónů začíná v roce 1978, kdy Balon-klub Praha nakupuje první horkovzdušný balón britské výroby – Cameron. Vratislav Hlavatý pak učí další české piloty /např.Vladimír Lacina/ létat na montgolfiérách. První československý horkovzdušný balón OK-3010 o objemu 2200 m3 byl vyroben v brněnském „Aviatik-klubu“  a 5.6.1983 s ním byl uskutečněn první let přes Brno.

V roce 1999 Brian Jones a Švýcar Bertrand Piccard jako první lidé oblétli balónem zeměkouli bez mezipřistání za 19 dní a 21 hodin 47 minut. Vzduchoplavci využívali vzdušných proudů, o kterých byli informováni pomocí družic GPS. Překonali vzdálenost 45755 km.

V současné době operuje v České republice kolem 46 profesionálních firem zabývajících se poskytováním vyhlídkových letů balónem. Od roku 1978 , kdy začaly horkovzdušné balóny u nás létat a přepravily již desetitisíce spokojených pasažérů za dobu více než 38 let – zatím nikdo v koši balónu nezemřel. Horkovzdušné balóny se tak řadí nejen u nás ale i v celém světě k nejbezpečnějším dopravním prostředkům.

Prameny: Jan Novák, O.F.Vaněk,  K.Vrchovecký,  J.Pacovský,  M.Taylor , D.Mondey, P.Toufar, Vladimír Lacina, Iva Capoušková, Ivo Vodseďálek

zpracoval  Michal Kubát – Chadbalon  15.03.2016

lety balonem historie
lety balonem historie
lety balonem hostorie
První samostatný let Hůlky a Wandase. Zdroj: Národní technické muzeum.
lety balonem historie
40. výročí vzletu plynového balónu Praga68. Zdroj: filaBrno.
lety balonem historie
První let vzducholodě Zeppelin LZ1. Zdroj: Peter Scherer, wiki
lety balonem historie
Vratislav Hlavatý se domlouvá se svým doprovodem na místu přistání. Zdroj: Revue iDnes.cz